naar Homepagina brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
  de wandeling '200 jaar dichters, denkers en durvers'
 

BAKERMAT VAN DE VLAAMSE BEWEGING

 
 

Deze verkenning gaat dieper in op de rol die het Klein Seminarie speelde in de Vlaamse beweging. De aandacht die in de 19e eeuw werd gegeven aan het taalonderwijs, in het bijzonder ook aan de moedertaal, het Vlaams, en de literaire virtuositeit van uitzonderlijke leraren als Gezelle en Verriest, vormden de basis van een Vlaamsgezinde studentenbeweging. De groeiende radicaliteit ervan bracht de collegeoverheid in verlegenheid en escaleerde in een conflict tussen poësisleerling Albrecht Rodenbach en superior Delbar. Deze zogenaamde Groote Stooringe legde de kiem van de katholieke Vlaamse studentenbeweging of Blauwvoeterie in de Vlaamse colleges en aan de universiteit van Leuven.

 
 

 

Reservatie van een groepsbezoek: praktische info

 

 

  Bakermat van de Vlaamse Beweging
  de verborgen kunstschatten van het Klein Seminarie
 
 
 
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons