naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
 
                       
 
    Missionering  
   

“Gaat en vermenigvuldigt u”: als missionering onlosmakelijk met de katholieke Kerk is verbonden, dan kan in het Klein Seminarie de missiegedachte niet afwezig blijven. Bij de eerste lichtingen oud-leerlingen vinden we Leo De Neckere (retorica 1816) en Pieter-Paul Lefevere (poësis 1825). De eerste vertrekt in 1818 naar Noord-Amerika en wordt in 1829 missiebisschop van New Orleans. Lefevere wordt in 1825 bisschop van Detroit. Ook uit de beginjaren stamt Charles van Quickenborne. Hij wordt in Noord-Amerika de grondlegger van een schoolnetwerk voor indianen. Heel de eerste helft van de 19e eeuw blijven Noord-Amerika en Engeland populaire missiegebieden. De Angelsaksische wereld oefent op talrijke leerlingen, maar ook op leraren zoals Gezelle en Catulle, een grote aantrekkingskracht uit.

Het aantal oud-leerlingen dat als priester-missionaris naar Azië en Afrika is getrokken, is nauwelijks bij te houden. Aan de congregatie van Scheut alleen al leverde het Klein Seminarie meer dan 175 missionarissen. In zijn feestrede naar aanleiding van de 150e verjaardag van het Klein Seminarie in 1956 had superior Duforret het over “de geest van Roeselare”.

 
   
  volgende
 
   
Pieter-Paul Lefevere Amaat Vyncke Constant Lievens scheutisten in China affiche van het Sint-Amanduswerk India-inleefreis 2006
 
     
                       
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons