naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
 
                       
 
    Sociale actie  
   

Van bij het ontstaan van het Klein Seminarie werd er aan sociale actie gedaan in de vorm van liefdadigheid. Deze kreeg een vaste structuur door het in 1865 opgerichte Sint-Vincentiusgenootschap. Wekelijks begaven zich negen leden, alleen uit de hoogste klassen, vergezeld van een leraar, naar een behoeftig gezin dat hun was toegewezen. Zij bemoedigden de armen, schonken hun brood- of vleesbonnen en drongen er bij de ouders op aan hun kinderen naar de zondagsschool te sturen. Die bevond zich binnen de collegemuren en enkele oudere leerlingen gaven er gratis les.

In 1872 werd Edward De Gryse, leraar wiskunde en wetenschappen, ‘president’ van het Sint-Vincentiusgenootschap. Hij koppelde zijn Vlaamsgezindheid aan een diepe christelijk-sociale overtuiging. Deze denker publiceerde in 1881 zijn meesterwerk, ‘Vaderlandsch recht en revolutie’, een boek waarin de sociale problematiek, ‘de dwingendste en de gewichtigste vraag van den tijd’ centraal stond. Zijn stellingen waren een voorbode van de beroemde pauselijke encycliek Rerum Novarum, waarbij hij misschien wel betrokken is geweest.

 
   
  volgende
 
   
 Edward De Gryse Achiel Lauwers Leraar Jozef Destrooper en de Sint-Vincentiusvereniging richtten een steunfonds op arbeiders Jutoise Roularienne 1909 Roeselaarse haven met spinnerijen rond 1900
 
     
                       
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons