naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
 
                       
 
    Het eeuwfeest van 1906  
   

Rond de eeuwwisseling onderging het Klein Seminarie haar grootste gedaanteverandering. Door de ononderbroken toename van het leerlingenaantal werd tien jaar lang gebouwd en verbouwd. De gebouwen langs de Mandel waren eerder al uitgebreid met een tweede refter, de feestzaal en een grote middenbouw. De overwelving van de Mandel (1902) gaf een beslissende impuls aan de uitbouw van een complex van gebouwen en een speelplaats ten zuiden van de dreef. Daar werd een ruim gebouw voor de lagere school opgetrokken. In 1904 werd op de hoek van de Zuidstraat en de Patersstraat een neogotisch priesterkwartier opgetrokken. De stuwende kracht achter dit alles was superior Leo Devroe.
Geen feest werd in de geschiedenis van het Klein Seminarie met meer luister gevierd dan het eeuwfeest van 30 juli 1906. Het Klein Seminarie kreeg een feestelijk uitzicht. In de dreef stonden hoge masten met wimpels in de top en verbonden door hangende ranken sparrengroen. Op halve hoogte blonken de grote wapenschilden van de paus, van de bisschoppen van Brugge en Gent, van de stad en het college. Op de speelplaatsen: bloemen alom.


'Jubel-Cantate 1806-1906 't Vaderhuis' van Remi Ghesquiere

 
   
  volgende
 
   
Het Klein Seminarie voor 1904 de feestzaal De Zuidstraat rond de eeuwwisseling neogotisch priesterkwartier de spijskaart voor het eeuwfeest Het zoeavenkorps in actie  
 
     
                       
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons