naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
 
                       
Het Collegium Augustino-Rollariense 1635-1797 moeizame start van Gezelle tot Rodenbach missionering sociale actie het eeuwfeest van 1906 de eerste wereldoorlog de tweede wereldoorlog emancipatiegolven het tweede eeuwfeest  
    AKVS KSA Dubois  
   

In 1928 werd het Klein Seminarie de bakermat van een nieuwe jeugdbeweging: de KSA, die o.l.v. Karel Dubois een grote bloei zou kennen.
Karel Dubois was priester en van 1924 tot 1952 professor aan de afdeling wijsbegeerte van het Klein Seminarie. In 1928 kreeg hij van Mgr. Waffelaert de opdracht een nieuwe studentenbeweging op te richten. De Eerste Wereldoorlog had in heel Vlaanderen als een katalysator gewerkt in de vooruitgang van de Vlaamse gedachte. Het AVV-VVK (Alles voor Vlaanderen – Vlaanderen voor Kristus), dat op elke huistaak bovenaan prijkte, had bij de leerlingen niet alleen een strijdend-christelijke dimensie, maar ook een duidelijk anti-Belgische bijklank gekregen. Heel veel leraren waren dit tweeledig idealisme niet ongenegen. Talrijke priesterroepingen vloeiden eruit voort.

Mgr. Waffelaert, bisschop van Brugge, had echter steeds meer moeite met de radicale Vlaamsgezinde taal in zijn colleges. Hij (en hij niet alleen) stoorde zich in het bijzonder aan de uitgesproken Vlaamgezinde werking van het AKVS, het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond, dat in de colleges een grote aanhang en een brede werking had. Een nieuwe beweging zou het AKVS moeten vervangen. Karel Dubois zou er de motor van worden. Het werd de start van de Katholieke Studentenactie of KSA.

 
   
  volgende
 
   
Karel Dubois het AKVS, het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond De vlag van de Roeselaarse studentenbond 'De Toekomst hoort der Jeugd' zingende KSA-leden  
 
     
                       
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons