brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
 
  DE DISCLAIMER

1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien er een wettelijke vereiste is. Ook kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.


3.Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk op te maken.
De Scholengroep Sint-Michiel – Klein Seminarie Roeselare aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


4. Beschikbaarheid
De informatie en de aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

5. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de Scholengroep Sint-Michiel – Klein Seminarie Roeselare vzw of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Scholengroep Sint-Michiel – Klein Seminarie Roeselare. Het reproduceren en vermenigvuldigieng in wat voor onder welke vorm ook vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Scholengroep Sint-Michiel – Klein Seminarie vzw.


shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons
nuttige links
   
© KLEIN SEMINARIE ● DISCLAIMER ● DESIGN by DIGITAL CORDON BLEU