naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
     
  schilderijen
Amaat Vyncke

 

 

Amaat Vyncke

Amaat Vyncke (Zedelgem,1850) was leerling van het Klein Seminarie van Roeselare en van het college van Menen. Hij onderbrak zijn middelbaar onderwijs in 1867 om als pauselijk zoeaaf naar Rome te trekken. Terug in Roeselare ontpopte hij zich als de leider van het zoeavenkorps (1870-1871). Hij werd seminarist en in 1875 werd hij voor een korte tijd leraar in het Klein Seminarie. Superior Delbar zocht echter een meer gezagsgetrouwe leraar en vroeg Mgr. Faict om hem elders te benoemen. Na zijn priesterwijding in 1876 werd hij onderpastoor te Dudzele. Hij combineerde katholicisme met Vlaamse strijdvaardigheid en werd zo een van de leidende figuren van de West-Vlaamse studentenbeweging. Hij onderging een sterke invloed van zijn leraar Verriest. In 1873 was hij medeoprichter van de Westvlaamsche Gilde. Kort daarna was hij de initiatiefnemer van de Almanak voor de leerende jeugd en het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge. Samen met Zeger Maelfait en Hugo Verriest nam hij tijdens de Blauwvoeterie een vooruitstrevend standpunt in, vaak tegen de conservatieve hogere geestelijkheid. Hij bleef een verdediger van de betekenis van Rodenbach voor de Vlaamse studentenbeweging. In 1881 trad hij toe tot de witte paters en trok op missie naar Congo, waar hij op 17 oktober 1888 te Kabanga stierf.
   
Domien Cracco Graaf Félix-Amand de Mûelenaere Pieter-Paul Lefevre Guido Gezelle Hugo Verrriest Edouard De Gryse Constant Lievens Albrecht Rodenbach Edward Vermeulen Omer-Karel De Laey Amaat Vyncke Renaat Van Elslande
  architecturale elementen
  religieuze voorwerpen
  schoolleven
  boeken
  dichters, denkers en durvers
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons
nuttige links