naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
     
  schilderijen
Renaat van Elslande

 

 

Renaat van Elslande

Renaat van Elslande (Boekhoute 1916 – Ukkel 2000) was de zoon van een flamingantische West-Vlaamse onderwijzer. Hij volgde, net zoals zijn broer Karel, zijn middelbaar onderwijs aan het Klein Seminarie van Roeselare. Hij was toen al lid van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (1928-1931) en werkte mee aan het (verboden) tijdschrift De Vlaamsche Vlagge. Later sloot hij zich aan bij de pas opgerichte Katholieke Studentenactie (KSA), die zijn bakermat binnen de Roeselaarse collegemuren vond.
Renaat van Elslande toonde zich heel actief in allerlei collegeverenigingen, maar zou pas bij het ruimere publiek bekend worden door zijn politieke carrière. Na zijn studie in de rechten en politieke en sociale wetenschappen werd hij lector aan de KULeuven en vervolgens journalist. Hij trad toe tot de Christelijke Volkspartij en werd achtereenvolgens burgemeester van Lot (van 1946 tot 1976), Kamerlid, minister van Cultuur, kamerfractievoorzitter, minister van Europese zaken, minister van Binnenlandse Zaken, de eerste Nederlandstalige minister van Buitenlandse Zaken en tenslotte, van 1977 tot 1980, minister van Justitie.
   
Domien Cracco Graaf Félix-Amand de Mûelenaere Pieter-Paul Lefevre Guido Gezelle Hugo Verrriest Edouard De Gryse Constant Lievens Albrecht Rodenbach Edward Vermeulen Omer-Karel De Laey Amaat Vyncke Renaat Van Elslande
  architecturale elementen
  religieuze voorwerpen
  schoolleven
  boeken
  dichters, denkers en durvers
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons
nuttige links