naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
     
  schilderijen
Hugo Verrriest

 

 

Hugo Verriest

Hugo Verriest (Deerlijk, 1840) werd leerling aan het Klein Seminarie en kreeg er les van Guido Gezelle. Na zijn priesterwijding in 1864 werd hij in 1867 op zijn beurt leraar aan het Klein Seminarie. In 1874-1875 was hij klasleraar van de zgn. “wonderklas” met Albrecht Rodenbach en Constant Lievens. De leraar ondersteunde met voordrachten in het hele Vlaamse land en in geschriften in o.a. de Almanak voor de leerende jeugd van Vlaanderen en De Vlaamsche Vlagge een Vlaamsgezinde houding: ,,Eertijds heeft er een volk bestaan, edel en groot, de wereld rond bekend (…) dat volk moet wederom (…) leven, roeren, spreken. (…) Wij moeten Vlaams zijn in ons eigen, in onze gevoelens, in ons wezen (…) wij moeten dat volk doen herleven in ons eigen.’’
Zijn toekomstdroom – de herleving van het rijk, zelfstandig, ontwikkeld en godsdienstig Vlaanderen van weleer – werd ook de toekomstdroom van veel leerlingen. Deze visie zou, samen met de liefde voor de West-Vlaamse taal, de weg vrijmaken voor de blauwvoeterij, de studentenbeweging die met de “Groote Stooringe” van 1875 in Roeselare ontstaan was. In 1877 werd hij benoemd tot directeur van het klooster van Heule en in 1878 tot principaal van het college van Ieper. Hij stierf op 28 oktober 1922 als pastoor op rust te Ingooigem.
   
Domien Cracco Graaf Félix-Amand de Mûelenaere Pieter-Paul Lefevre Guido Gezelle Hugo Verrriest Edouard De Gryse Constant Lievens Albrecht Rodenbach Edward Vermeulen Omer-Karel De Laey Amaat Vyncke Renaat Van Elslande
  architecturale elementen
  religieuze voorwerpen
  schoolleven
  boeken
  dichters, denkers en durvers
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons
nuttige links