naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
     
  schilderijen
verslag van de lettergilde

 

 

Verslag van de Lettergilde

De Lettergilde vormde een select gezelschap. Na een poging in de jaren veertig onder de naam 'Société des Philodrames', vond de eerste echte vergadering plaats op 2 februari 1851. Weldra zouden andere West-Vlaamse colleges met uitdrukkelijke bisschoppelijke steun dit voorbeeld volgen. Men hoopte met dit letterkundige genootschap de zelfwerkzaamheid en de zelfexpressie te bevorderen en de schrijf- en redenaarstalenten van de jongens te ontwikkelen. De leden kwamen wekelijks bijeen om hun opstellen te lezen. Vaak eindigde men met een ‘examen critique’, de kritische bespreking van een werk uit de vorige vergadering. De directeur van de gilde legde het onderwerp vast voor de jaarlijkse wedstrijd, waaraan alle leden verplicht deelnamen. Aanvankelijk waren dat alleen filosofen, maar spoedig kwamen daar leerlingen van retorica en poësis bij. Van 1878 tot 1884 kreeg de Lettergilde er nog een broertje bij, de 'Academia Latina', bedoeld voor de knapste leerlingen van de vierde en derde Latijnse. De secretaris maakte na elke vergadering een verslag. De verslagboeken en ledenlijsten van de Lettergilde bleven bewaard. Ook de meeste opstellen zijn in het schoolarchief te vinden. Zij zijn ingebonden in tientallen boekdelen, samen goed voor duizenden bladzijden keurig schoonschrift.
   
verslag van de Lettergilde elektriseermachine de tuin toneelaffiche cursus Verriest opgezette dieren evolutie in studiezalen poster schuttersfeest vlag van Joe English eeuwfeestcantate Zoeavenuniform
  architecturale elementen
  religieuze voorwerpen
  schoolleven
  boeken
  dichters, denkers en durvers
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons