naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
 
                       
algemeen zicht Klein Seminarie exterieur van de augustijnenkerk interieur van de augustijnenkerk de pandgang neogotische vleugel Botermarktgebouw 1967 de Mandeldreef Botaniek het archieflokaal Augustijnensalon  
 
  Het augustijnencollege dat in 1643-1644 werd opgericht, bestond aanvankelijk uit een klooster- en een schoolgebouw. Het idee de voorlopige kapel te vervangen en een volwaardige kerk te bouwen, kreeg rond 1720 gestalte. De bouwwerken van de kerk vonden plaats tussen 1725 en 1737.
De vrij sobere voorgevel van de kerk werd opgetrokken in 1725. De beelden werden echter pas rond 1885 in de nissen geplaatst. Centraal in de gevel staat het beeld van O.-L.-Vrouw-van-Troost. In de linkernis zien we Sint-Augustinus, rechts de Heilige Aloysius van Gonzaga.
 
 
 
 
 
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons