naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
 
                       
algemeen zicht Klein Seminarie exterieur van de augustijnenkerk interieur van de augustijnenkerk de pandgang neogotische vleugel Botermarktgebouw 1967 de Mandeldreef Botaniek het archieflokaal Augustijnensalon  
 
  De oude gebouwen op de hoek van de Patersstraat en de Zuidstraat werden in 1904 gesloopt. In de plaats ervan verrees een elegante vleugel in Vlaamse neogotiek. Het is vandaag nog een van de weinige restanten van de grote uitbreiding rond de vorige eeuwwisseling. De keuze voor de neogotiek was niet toevallig. In katholieke kringen beschouwde men die stijl als de meest geschikte, niet alleen voor cultusgebouwen maar ook voor ziekenhuizen en scholen. Het teruggrijpen naar de middeleeuwen betekende immers een verwijzing naar het christelijke Europa van vóór het humanisme en de laïciteit.
 
 
 
 
 
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons