naar Homepagina   brandpunten het erfgoed virtueel bezoek de projecten bezoek het seminarie het archief
 
                       
algemeen zicht Klein Seminarie exterieur van de augustijnenkerk interieur van de augustijnenkerk de pandgang neogotische vleugel Botermarktgebouw 1967 de Mandeldreef Botaniek het archieflokaal Augustijnensalon  
 
  Het is onmogelijk dit met zekerheid te zeggen, maar Guido Gezelle zou wel eens de grondlegger van de collegetuin kunnen zijn. Groen is er in en rond de school altijd geweest. Van in het begin was er achteraan de dreef een boerderij, zodat men grotendeels zelf in zijn voedselvoorziening kon voorzien. Gezelle wilde als leraar ‘natuurlijke historie’ ook aanschouwelijk onderricht geven. Tuinierszoon Gezelle liet een tuin aanleggen om zijn lessen op te fleuren. De rekeningen die vader Gezelle nadien naar het Klein Seminarie opstuurde, zijn nog bewaard.
Later werden er nog enkele kleine tuinen aangelegd, zoals een filosofentuin en na de overwelving van de Mandel in 1902 een Engelse tuin langs de dreef. Dankzij de stichting van de tuinbouwschool in 1930 wordt aan de ruime groenvoorzieningen veel aandacht besteed. De plaats waar Gezelle aan het planten ging, wordt nu de ‘botaniek’ genoemd.
 
 
 
 
 
shop met publicaties over het seminarie
downloadzone
contacteer ons